22 ottobre 2007

"ilbronzodipinto"


"busto"
resina e pigmento bronzo 2005
mis 44x57x10