22 luglio 2011

cartapesta


"Sweety noble boxing"
cartapesta su legno, 2011
cm 37x37
"Cake sweet cake"
cartapesta su legno, 2011
cm 37 diametro